Patakaran sa privacy

Mga tindahan ng likha-kalehat.ph at gumagamit ng personal na impormasyon upang makapagbigay sa iyo ng mahusay na serbisyo. Hindi namin ibebenta ang iyong impormasyon, at ibabahagi lamang ito sa mga third party (tulad ng mga service provider) kapag kinakailangan upang mapatakbo at mapabuti ang aming mga serbisyo. Ang likha-kalagot.ph ay hindi magbabago sa pangunahing pilosopiya ng aming patakaran sa privacy at mga tuntunin, ngunit maaaring i-update ito sa pana-panahon. Kung may mga makabuluhang pagbabago, magsasagawa kami ng makatuwirang mga pagsisikap upang ipaalam sa iyo bago magkabisa. Para sa mga menor de edad na pagbabago na hindi nakakaapekto sa iyong mga karapatan hinihikayat ka naming suriin ang pahinang ito nang madalas.