DMCA

Hindi mo magagamit ang anuman sa aming nilalaman para sa komersyal na mga layunin maliban kung nakuha mo ang karapatan na gawin ito mula sa amin. Huwag mag-atubiling gamitin at i-translate ang aming mga artikulo at gabay hangga’t magdagdag ka ng isang malinaw na nakikitang link o reference sa aming site (sa bawat pahina), at ipahiwatig kung ang mga pagbabago sa aming nilalaman ay ginawa. Maaari mong gamitin ang naturang nilalaman sa anumang makatwirang paraan, ngunit hindi sa anumang paraan na nagpapahiwatig ng likha-kalagot.ph na nagpapahintulot sa iyo o sa iyong paggamit ng aming nilalaman. Hindi mo maaaring gamitin ang aming mga recipe o pagiging miyembro ng nilalaman maliban kung nakuha mo ang karapatan na gawin ito mula sa amin.